Nachtvlinders tellen in agrarisch gebied: het Gevlinderd Boerenland Project

- Buitenleven

Binnen de landbouwsector zijn vergroeningsmaatregelen essentieel om het verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering tegen te gaan.

Gelukkig zijn veel boeren in het prachtige Kempense landschap al actief betrokken bij het herstellen van natuur en landschap op hun bedrijven.

Wij doen nu ook mee aan het project Het Gevlinderd Boerenland van Regionale landschap Kleine en Grote Nete.

Want een diergroep die voor velen onzichtbaar is op het platteland, maar van groot belang is voor onze ecosystemen, zijn nachtvlinders.

Nachtvlinders: Cruciaal voor Bestuiving en Voedselketen

Nachtvlinders leveren bovendien een bijdrage aan de bestuiving van bloemen en vormen een belangrijke voedselbron voor vogels en vleermuizen.

Deze groep is bovendien buitengewoon divers: in België leven alleen al zo’n:

  • 1500 micronachtvlinders
  • 900 macronachtvlinders

In de afgelopen jaren krijgen nachtvlinders steeds meer aandacht van natuurliefhebbers.

Sinds 2008 worden er binnen het Nachtvlindermeetnet van Natuurpunt gestandaardiseerde tellingen uitgevoerd om betrouwbare informatie te verkrijgen over de verspreiding en trends van nachtvlinders in Vlaanderen. Het merendeel van deze tellingen vindt echter plaats in tuinen en natuurgebieden, zelden in agrarisch gebied.

Het PDPO-project ‘Gevlinderd Boerenland’ geeft ons  nu de mogelijkheid om zelf kennis te maken met deze ongelooflijk fascinerende en diverse groep nachtvlinders, en hoe ze interageren met gewassen op akkers, graslanden, houtwallen langs perceelsgrenzen en andere duurzame beheersmaatregelen.

Binnen dit project begeleid Regionale landschap en een natuurmedewerker ons bij het uitvoeren van de tellingen.

Vlinder: gewone grasmot

Stapsgewijze Nachtvlindertelling: Emmerplaatsing, Vrijlating en Identificatie

Het tellen verloopt als volgt:

  • 1. We hebben  twee LedEmmers ontvangen, uitgerust met een batterij en timer voor het lichtje.  Deze emmers plaatsen we ‘s avonds naast ons  veld op een afgesproken plaats met regionaal landschap. Het licht gaat automatisch aan zodra de zon ondergaat.
  • 2. De volgende ochtend, net voor zonsopgang, openen we de emmer samen met de natuurmedewerker. Deze maakt de foto’s van de gevangen nachtvlinders. Daarna laten we  ze weer vrij.
  • 3. De natuurmedewerker identificeert alle soorten met behulp van de veldgids die we verstrekken en/of een beeldherkenning-app.
  • 4. De telling wordt minstens 6 keer per jaar uitgevoerd, waarbij beide emmers tegelijk buiten worden geplaatst.

Dit project biedt een unieke kans om actief betrokken te raken bij het behoud van nachtvlinders en de natuur op onze landbouwpercelen.

Samen kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit en een duurzame toekomst. 

Vlinder: geoogde worteluil

Kom genieten van een heerlijk verblijf in onze vakantiewoning en ontdek de betoverende wereld van nachtvlinders!

Plaats samen met ons een emmer en ervaar ’s ochtends de spanning van het ontdekken van de vlinders die erin zijn geland.

Boek nu jouw verblijf en maak een onvergetelijke nachtelijke ontmoeting met de vlinders mee!